Apie įmonę

UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ teikia reguliarias keleivių pervežimo paslaugas Klaipėdos mieste, priemiestyje, tarpmiestiniuose bei tarptautiniuose maršrutuose.

Tai didžiausia keleivinio transporto paslaugų bendrovė Klaipėdoje ir viena didžiausių tokios specializacijos įmonių Lietuvoje.

Be pagrindinės paslaugos — keleivių pervežimo — UAB „Klaipėdos autobusų parkas” užsiima papildoma veikla:

- nuomoja autobusus kelionėms, ekskursijoms;
- gabena siuntas;
- teikia bagažo saugojimo paslaugas;
- parduoda bilietus į tarptautinius maršrutus;
- nuomoja reklamos plotus ant autobusų;
- teikia transporto techninio aptarnavimo paslaugas.

Šiuo metu UAB „Klaipėdos autobusų parkas” turi 116 autobusų, bendrovėje dirba apie 300 darbuotojų. Per metus pervežama apie 14 mln. keleivių.

Informacija apie įmonę

UAB „Klaipėdos autobusų parkas“

Juridinio asmens kodas: 140033557

PVM kodas: LT400335515

Buveinė: Garažų g. 2, Klaipėda

Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie įmonę: VĮ Registrų centras

Akcininkės teises įgyvendina: Klaipėdos miesto savivaldybė, nuoroda į interneto svetainę https://www.klaipeda.lt/lt

UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ įstatinis kapitalas yra 2 567 448,80 Eur, kurį sudaro 88 655 paprastosios vardinės akcijos. Vienos akcijos nominali vertė – 28,96 Eur.


Informacija apie Valdybą

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. AD2-790 patvirtintą UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ valdybą sudaro:

  • Benediktas Petrauskas – nepriklausomas valdybos narys, valdybos pirmininkas (nuo 2018 m. spalio 24 d.). Prorektorius infrastruktūrai ir plėtrai, Klaipėdos Universitetas.
  • Genovaitė Paulikienė – įmonės akcininko deleguotas valdybos narys (nuo 2018 m. spalio 24 d.), Turto skyriaus patarėja, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija.
  • Viktorija Molytė – nepriklausomas valdybos narys (nuo 2019 m. birželio 5 d.). Vyriausioji teisininkė, Girteka logistics, UAB.
  • Imantas Paliakas valdybos narys (nuo 2019 m. birželio 5 d.). Eksploatacijos departamento direktorius, UAB „Klaipėdos autobusų parkas“.
  • Valdas Pučkorius – nepriklausomas valdybos narys (nuo 2020 m. vasario 7 d.). Valdybos narys, UAB „Gatvių apšvietimas“. Valdas Pučkorius 2021 m. vasario 24 d. atsistatydino iš Valdybos narių.

2021 m. lapkričio 10 d. vienintelio akcininko sprendimu kolegialaus organo – valdybos narių skaičius pakeistas į 4. 

Informacija apie dukterines (asocijuotos) įmones

UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ yra patronuojanti bendrovė, turinti 1 dukterinę įmonę UAB „Klaipėdos transportas“ bei 1 asocijuotą įmonę „Popa LT“, UAB.