Apie įmonę

UAB „Klaipėdos paslaugos“ teikia reguliarias keleivių pervežimo paslaugas Klaipėdos mieste, priemiestyje, tarpmiestiniuose bei tarptautiniuose maršrutuose.

Tai didžiausia keleivinio transporto paslaugų bendrovė Klaipėdoje ir viena didžiausių tokios specializacijos įmonių Lietuvoje.

Be pagrindinės paslaugos — keleivių pervežimo — UAB „Klaipėdos paslaugos” užsiima papildoma veikla:

- nuomoja autobusus kelionėms, ekskursijoms;
- gabena siuntas;
- teikia bagažo saugojimo paslaugas;
- parduoda bilietus į tarptautinius maršrutus;
- nuomoja reklamos plotus ant autobusų;
- teikia transporto techninio aptarnavimo paslaugas.

Šiuo metu UAB „Klaipėdos paslaugos” turi 116 autobusų, bendrovėje dirba apie 300 darbuotojų. Per metus pervežama apie 14 mln. keleivių.

Informacija apie įmonę

Uždaroji akcinė bendrovė "KLAIPĖDOS PASLAUGOS"

Juridinio asmens kodas: 140033557

PVM kodas: LT400335515

Buveinė: Garažų g. 2, Klaipėda

Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie įmonę: VĮ Registrų centras

Akcininkės teises įgyvendina: Klaipėdos miesto savivaldybė, nuoroda į interneto svetainę https://www.klaipeda.lt/lt

UAB „Klaipėdos paslaugos“ įstatinis kapitalas yra 8 688 711,96 Eur, kurį sudaro 868 871 196 paprastosios vardinės akcijos. Vienos akcijos nominali vertė – 0,01 Eur.

Klaipėdos miesto  savivaldybės tarybos sprendimu Bendrovei nėra priskirta specialiųjų įpareigojimų funkcijų, kaip tai numatyta 2021 m. rugsėjo 30 d. Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu Nr. 4-1036 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 4-1100 „Dėl valstybės valdomų įmonių specialiųjų įpareigojimų nustatymo ir informacijos pateikimo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintose Valstybės valdomų įmonių, jų dukterinių bendrovių ir savivaldybių valdomų įmonių specialiųjų įpareigojimų nustatymo ir informacijos pateikimo rekomendacijose.

Įmonės misija, vizija, vertybės

Vizija 2025

Siekiame tapti patikimu, inovatyviu tvarių paslaugų

teikimo partneriu Klaipėdos miestui.

Informacija apie Valdybą

Misija

Efektyviai, saugiai ir ekologiškai teikti paslaugas miestui ir keleiviams.

Vertybės

Ištikimybė visuomenės interesams, ekologija, inovacijos, kompetencija ir kokybė bei veiklos skaidrumas

2021 m. lapkričio 10 d. vienintelio akcininko sprendimu kolegialaus organo – valdybos narių skaičius pakeistas į 4.

Informacija apie dukterines (asocijuotos) įmones

UAB „Klaipėdos paslaugos“ yra patronuojanti bendrovė, turinti 1 dukterinę įmonę UAB „Klaipėdos transportas“, kodas 304923194, valdoma 100 proc. akcijų, bei 1 asocijuotą įmonę „Popa LT“, UAB, kodas 304692524, valdoma 40 proc. akcijų.

https://popaboat.com/

Prijungtos UAB "Gatvių apšvietimas" informacija

https://www.kga.lt/